Weetjes

Ongewenste mail

Het is raadzaam om berichten in de map Ongewenste e-mail regelmatig te controleren zodat u kunt nagaan of er geen gewenste berichten van eXaM ten onrechte als ongewenst zijn aangeduid. Berichten die niet in de map met ongewenste e-mail horen, sleept u terug naar het Postvak IN of naar een andere map. U kunt het item ook markeren als Geen ongewenste e-mail.