Algemene eXam info

Regeling Verwerking Persoonsgegevens van de vereniging eXaM

definitieve conceptversie 12 maart 2020


Inleiding
Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken, wat uw rechten zijn waaronder hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.