Algemene eXam info

eXam Aanmelden

Wie als oud medewerker van het azM/MUMC+ lid wil worden van de vereniging kan zich via onderstaande mail aanmelden bij het bestuur.

Voor het nieuwe verenigingsjaar wordt u verzocht de jaarlijkse ledenbijdrage van 35.00 Euro
vóór 1 maart over te maken op onze bankrekening:
NL21 INGB 0005 1712 94  t.n.v. Vereniging EXAM 

Nieuwe leden, die zich in de loop van het jaar aanmelden, betalen slechts een evenredig deel van de jaarbijdrage.

Aanmelden via: secretariaat.exam@mumc.nl