Jubilea en afscheid

Vanwege de Corona problematiek zullen voorlopig geen jubileum- en afscheidsrecepties plaatsvinden.